upp

Garry Dog Variant    (Upphovsman/bunden av: Johan Häkkinen)                             

Den gamla klassiska flomflugan Garry Dog har bidragit med inspiration till detta mönster och i brist på ett bättre namn får den tillsvidare inspirationskällans namn med tillägget Variant. Mig veterligen har inte flugan bundits/namngivits tidigare men du får gärna rätta mig om jag har fel!

Jag band flugan för första gången inför majfisket säsongen 2005 i Mörrumsån och då den visade sin potential med en gång har den numera en given plats i min laxflugask. Tanken med flugan var att den dels skulle innehålla de klassiska "mörrumsfärgerna" men samtidigt skulle den inte vara alltför skrikig eftersom den skulle användas en bit in maj när vårfloden var överstökad och vattnet var relativt lågt och "normalfärgat".

Förebilden lär ha fått sitt namn i en fiskebutik på de brittiska öarna för "länge sedan" när butiksinnehavaren bad en en kund om en hårtest från hans Golden Retriever, vid namn Garry. Det verkar dock inte vara helt klarlagt huruvida det var "jycken" som hette Garry eller om det i själva verket var Garry´s Dog, dvs att husse som gav sitt namn åt flugan. Läs mer på: http://www.flytyer.co.uk/garry/garry-d.htm.

 

Material & Bindbeskrivning:

  • Kropp: Svart bindtråd

  • Ribbing: Oval guld

  • Kroppshackel: Blå tupp

  • Fronthackel: Svart tupp

  • Vinge: Rött och svart rävhår (50/50) med några strån svart Angel Hair ovanpå i matchande färg.

Bind in  ribbingen i bakänden på tuben och linda fram bindtråden till huvudet med ett heltäckande lager. Linda fram ribbingen motsols och fäst in kroppshacklet. Linda bak bindtråden utan att korsa ribbingen och följ efter med kroppshacklet som du fäster in med ett par varv bakom infästningen för ribbingen. Linda åter fram bindtråden som då förankrar såväl ribbingen som kroppshacklet. Bind in vingen av rött och svart rävhår och lägg på några strån Angel Hair. Avsluta med fronthacklet.

Kommentar: En lite annorlunda teknik att binda in ribbing och kroppshackel som ger en mycket hållbar fluga och dessutom slipper man strulet med att binda in tupphacklet i dess spets och att linda ribbingen genom hacklet.

 

 

[upp]

© 2006 Lustfiskarna