upp

Craft-räkan       (Upphovsman/bunden av: Johan Häkkinen)

Till skillnad från Fluffmärlan och andra märlflugor, så vill jag att räkflugor ska ha en ganska stor men ändå luftig och genomskinlig skepnad. Craft fur tycker jag är perfekt för att få fram dessa egenskaper. Craft fur är inte lika mjukt och levande som Fluffmärlans saddelhackel men genom att fiska in Craft-räkan beydligt snabbare och ryckigare än Fluffmärlan, så får den nog med bensprattel likväl!

Material & Bindbeskrivning:

  • Krok: Gamakatsu F314 storlek 2 eller 4.
  • Bindtråd: Grå och genomskinlig bindtråd
  • Antenner, huvuddelar och ben: Grå Craft fur.
  • Ögon: Nylonlina, bränd i ändarna.
  • Ryggsköld: Rosa Rainy´s Stretch Flex, 6 mm bred.
  • Ribbing: Genomskinlig bindtråd.
  • Kropp:  Polygarn och grå dubbing.

Inled flugan med grå bindtråd. Skapa huvuddelarna och antennerna genom att vid krokböjen, i tur och ordning, binda in ett kort knippe Craft fur, följt av ett tunnare,, längre knippe som antenner och överst ett något längre knippe än det nedersta knippet. Avsluta huvuddelarna med ett par ögon.

Bind in ribbingen, latexremsan och en bit polygarn längst bak och forma till en fast kropp av lagom form av den sistnämnda. Dubba därefter en kropp av dubbing fram till krokögat där du avslutar flugan, klipper tråden och vänder kroken i städet (underlättar inbindningen av benen senare).

Växla över till genomskinlig bindtråd och linda den med glesa varv bak till krokböjen där du binder in en tunn fullång bunt Craft fur på undersidan och låt den sticka ut bakåt halvannan centimeter. Linda fram tråden några millimeter längs med bunten och fäst in den på nytt och vik den därefter bakåt och fäst in med några varv av tråden. Linda fram några millimeter och fäst in ytterligare en bunt Craft fur enligt ovan och så vidare tills du är framme vid huvudet. Växla över till grå bindtråd igen.

Vik latexremsan fram över kroken och fäst in den vid huvudet och linda därefter fram ribbingen. Forma till huvudet och avsluta flugan. Lacka huvudet och klipp "benen" till önskvärd längd och mängd.

/Johan Häkkinen, mars 2017

 

[upp]